FORGOT YOUR DETAILS?

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Radim Zeman
Jaroměřice 357

569 44 Jaroměřice
IČO: 75719452

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku".

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. O odeslání objednávky a jakýchkoli jiných změnách Vás budeme informovat e-mailem.

4) ZPŮSOBY PLATBY A DOPRAVY
a) Bankovním převodem - soubor ke stažení po připsání částky na účet

b) přes Paypal - soubor ke stažení po připsání částky na PayPal

5) DODACÍ LHŮTA
Odkaz na stažení bude zobrazen ihned po zaplacení objednaného zboží na bankovní účet či Paypal.

6) REKLAMACE, VÝMĚNY A REFUNDACE
Vzhledem k tomu, že Produkt je nehmotný, digitální výrobek, nemůže Společnost refundovat platbu na základě nespokojenosti s jeho obsahem nebo provedením. Ke každému Produktu poskytuje Společnost popis a ukázku v maximální možné míře.

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím. Prodávající používá tyto údaje za účelem realizace práv a povinností (vyplývajících z) kupní smlouvy a neposkytuje je třetím osobám. Kupující je povinen uvádět do kupní smlouvy své osobní údaje správně a pravdivě a v případě jakékoliv změny osobních údajů v kupní smlouvě informuje neprodleně prodávajícího. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek.

Všechny ceny jsou aktuální a konečné! Provozovatel není plátce DPH.

UŽIVATELSKÁ LICENCE

  • Registrací na internetové stránce weitless.cz (dále jen „Internetová stránka“) uzavírá registrovaný (fyzická osoba – nepodnikatel) se společností Radim Zeman (dále jen „Společnost“) smlouvu, v níž souhlasí s Obchodními podmínkami, Uživatelskou licencí a Zásadami ochrany osobních údajů.
  • Definice termínů používaných v této Uživatelské licenci jsou shodné s definicemi uvedenými v Obchodních podmínkách.
  • Uživatel má právo používat Produkty zakoupené na Internetové stránce Společnosti jen pro vlastní potřebu.
  • Koupí Produktu získává Uživatel právo k jeho reprodukci, ukládání, kopírování v rámci paměťových médií, přenosných elektronických zařízení a počítačů, jež jsou v osobním vlastnictví Uživatele.
  • Uživatel není oprávněn prodávat, sdílet, distribuovat, půjčovat, pronajímat, darovat nebo veřejně poskytovat Produkt třetím osobám.
  • Uživatel není oprávněn jakýmkoli způsobem komerčně zužitkovávat Produkt pro vlastní potřebu.
  • Uživatel není oprávněn modifikovat nebo jinak zasahovat do Produktu.
  • Uživatel není oprávněn manipulovat s bezpečnostními identifikátory Produktu.

Tato Uživatelská licence vstupuje v účinnost dne 1. 1. 2020.

TOP